Strona główna

Twój partner w świecie usług finansowych

ProService Finteco to lider na rynku firm zapewniających usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków, obsługujący ponad 200 klientów instytucjonalnych i świadczący na ich rzecz usługi z zakresu:

Więcej niż outsourcing

Agent Transferowy

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Gwarantujemy najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

137 mld
PLN
Obsługiwanych aktywów
22 mln
Transkacji rocznie
12 mln
Rejestrów
5500
Funduszy
8 mln
Uczestników
Więcej niż outsourcing

Księgowość i wycena funduszy

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celu przygotowania dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestora”.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, z której korzystają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

97 mld
PLN
Wycenianych aktywów
500
Funduszy
20
Portfeli
70
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
9000
Obsługiwanych limitów
10000
Wycenianych instrumentów finansowych dziennie
Więcej niż outsourcing

Księgowość korporacyjna

Nasza oferta prowadzenia księgowości spółki obejmuje:
  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
  • wysyłanie JPK,
  • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF i inne,
  • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.
80
Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej
Więcej niż outsourcing

Rozwiązania IT

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług w sektorze inwestycyjnym, jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, lecz także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które wspierają i przyspieszają wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.

Dostarczamy nowoczesne, w pełni sparametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).

Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML czy hurtowni danych.

180 +
Instytucji korzystających z wdrożonych aplikacji
300 +
Dystrybutorów
150 +
Wdrażanych projektów rocznie
1680
Operacji testowych dziennie
Więcej niż outsourcing

Managed Services

Managed Services to kompleksowa obsługa instytucji finansowych w zakresie funduszy inwestycyjnych, od śledzenia trendów regulacyjnych i technologicznych, po dostosowanie procesów i rozwiązań IT, zarządzanie niezbędną infrastrukturą systemów i zapewnienie nowoczesnej obsługi klientów z pełnym wsparciem usług cyfrowych.

1994
Rok
założenia
137
mld
PLN
Obsługiwanych
Aktywów
37
mln
Transakcji
rocznie
1 300
Pracowników
5 500
Funduszy
Grupa ProService Finteco

Zarząd ProService Finteco

Emilia Guz

Prezes Zarządu
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta.

Agnieszka Jackowska

Członek zarządu
Do ProService Finteco dołączyła w 2007 roku pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału Rozliczeń, a następnie Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Operacji. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i jako Dyrektor Pionu Operacji jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.
Grupa ProService Finteco

Zarząd Make It Right

Piotr Kania

Prezes Zarządu
Prezes zarządu Makeitright, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w procesie tworzenia oprogramowania, dostarczania profesjonalnych usług oraz zarządzania organizacjami. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Jan Szymanowski

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes zarządu Makeitright odpowiedzialny za operacje, dyrektor zarządzający ProService Finteco. Wcześniej w zarządzie firmy Bonair nadzorował prace badawcze nad wdrożeniem nowych technologii i rozwojem produktów dla sektora finansowego.

Adam J. Kępa

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT.
Grupa ProService Finteco

Zarząd MARK - TO - X

Sebastian Pastuszak

Wiceprezes Zarządu
Specjalista z 10-letnim doświadczeniem w bankach depozytariuszach oraz instytucjach prowadzących wycenę dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w procesie wyceny instrumentów rynkowych, badaniu rynków i dostarczaniu danych do wyceny.

Dlaczego ProService Finteco

Międzynarodowy zasięg

Stabilność
finansowa

Najwyższa jakość
usług

Innowacyjne
technologie

Kompleksowość
usług

Zrównoważony
rozwój

Elastyczne
podejście

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

ESG

W grupie kapitałowej ProService Finteco stawiamy czoło wyzwaniom i dążymy do ciągłego rozwoju. Jednak rozwój ten jest zawsze oparty na tworzeniu odpowiedzialnego biznesu kierującego się najlepszymi praktykami, które towarzyszą nam w codziennej pracy, a które mają swoje odzwierciedlenie w zasadach naszej Polityki Zrównoważonego Rozwoju, którą Państwu udostępniamy.

Program zrównoważonego rozwoju w grupie ProService Finteco:
E - Środowisko

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

S - Społeczna odpowiedzialność

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

G - Ład korporacyjny

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

Jesteśmy podmiotem wspierającym
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

ProService Finteco sfinalizował przejęcie spółki Moventum S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Transakcja uzyskała już wymaganą zgodę CSSF, luksemburskiego organu nadzoru finansowego.