Strona główna

Twój partner w świecie usług finansowych

ProService Finteco to lider na rynku firm zapewniających usługi i rozwiązania technologiczne, dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków, obsługujący ponad 200 klientów instytucjonalnych i świadczący na ich rzecz usługi z zakresu:

Więcej niż outsourcing

Agent Transferowy

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantujące najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

137 mld
PLN
Obsługiwanych aktywów
22 mln
Transkacji rocznie
12 mln
Rejestrów
5500
Funduszy
8 mln
Uczestników
Więcej niż outsourcing

Księgowość i wycena funduszy

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami, m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

97 mld
PLN
Wycenianych aktywów
500
Funduszy
20
Portfeli
70
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
9000
Obsługiwanych limitów
10000
Wycenianych instrumentów finansowych dziennie
Więcej niż outsourcing

Księgowość korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki, wliczając w to:
  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
  • wysyłanie JPK,
  • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, i inne,
  • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.
80
Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej
Więcej niż outsourcing

Rozwiązania IT

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi sektora inwestycji, jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.

Dostarczamy nowoczesne, w pełni parametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).

Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML, czy hurtowni danych.

180 +
Instytucji korzystających z wdrożonych aplikacji
300 +
Dystrybutorów
150 +
Wdrażanych projektów rocznie
1680
Operacji testowych dziennie
Więcej niż outsourcing

Managed Services

Managed Services to kompleksowa obsługa instytucji finansowych w zakresie funduszy inwestycyjnych, od śledzenia trendów regulacyjnych i technologicznych, po dostosowanie procesów i rozwiązań IT, zarządzanie niezbędną infrastrukturą systemów i zapewnienie nowoczesnej obsługi klientów, z pełnym wsparciem usług cyfrowych.

1994
Rok
założenia
137
mld
PLN
Obsługiwanych
Aktywów
22
mln
Transakcji
rocznie
1 300
Pracowników
5 500
Funduszy
Grupa ProService Finteco

Zarząd ProService Finteco

Paweł Sujecki

Prezes Zarządu
Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania.

Emilia Guz

Wiceprezes Zarządu
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta.

Adam J. Kępa

Członek Zarządu
Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT.
Grupa ProService Finteco

Zarząd Make It Right

Piotr Kania

Prezes Zarządu
Prezes zarządu Makeitright, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w procesie tworzenia oprogramowania, dostarczania profesjonalnych usług oraz zarządzania organizacjami. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Jan Szymanowski

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes zarządu Makeitright odpowiedzialny za operacje, dyrektor zarządzający ProService Finteco. Wcześniej w zarządzie firmy Bonair nadzorował prace badawcze nad wdrożeniem nowych technologii i rozwojem produktów dla sektora finansowego.

Adam J. Kępa

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT.

Eryk Libelt

Członek Zarzadu
Członek zarządu Makeitright odpowiedzialny za strategię, operacje i sprzedaż z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży technologii finansowych i ponad 12-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Wcześniej szef działu jakości IT w BZWBK (Grupa Santander).

Jacek Strach

Członek Zarządu
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Makeitright. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z automatyzacją procesów biznesowych. Twórca koncepcji i rozwiązania technicznego Farmy Automatyzacji.
Grupa ProService Finteco

Zarząd Turbine Analytics

Maciej Witkowski

Prezes Zarządu
Menedżer z ponad 15-letnim stażem na rynku finansowym. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w projekcie mBanku (w latach 2002-2010) a następnie Domu Inwestycyjnym Xelion (grupa UniCredit/Pekao S.A., 2010-2017).

Maciej Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu
Specjalista z zakresu: zarządzania operacyjnego, zarządzania ryzykiem finansowym (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka rynkowego), zarządzania zespołem oraz projektami IT, zarządzania danymi, wymaganiami regulacyjnymi, rozwoju oraz specyfikacji systemów do zarządzania portfelem i ryzykiem inwestycyjnym.
Grupa ProService Finteco

Zarząd MARK - TO - X

Maciej Kowalczyk

Prezes Zarządu
Specjalista z zakresu: zarządzania operacyjnego, zarządzania ryzykiem finansowym (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka rynkowego), zarządzania zespołem oraz projektami IT, zarządzania danymi, wymaganiami regulacyjnymi, rozwoju oraz specyfikacji systemów do zarządzania portfelem.

Sebastian Pastuszak

Wiceprezes Zarządu
Specjalista z 10-letnim doświadczeniem w bankach depozytariuszach, oraz instytucjach prowadzących wycenę dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w procesie wyceny instrumentów rynkowych, badania rynków i dostarczania danych do wyceny.

Dlaczego ProService Finteco

Międzynarodowy zasięg

Stabilność
finansowa

Najwyższa jakość
usług

Innowacyjne
technologie

Kompleksowość
usług

Zrównoważony
rozwój

Elastyczne
podejście

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

ESG

W grupie kapitałowej ProService Finteco stawiamy czoło wyzwaniom i dążymy do ciągłego rozwoju. Jednak rozwój ten jest zawsze oparty na tworzeniu odpowiedzialnego biznesu kierującego się najlepszymi praktykami, które towarzyszą nam w codziennej pracy, a które mają swoje odzwierciedlenie w zasadach naszej Polityki Zrównoważonego Rozwoju, którą Państwu udostępniamy.

Program zrównoważonego rozwoju w grupie ProService Finteco:
E - Środowisko

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

S - Społeczna odpowiedzialność

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

G - Ład korporacyjny

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

W dniu 5-tego maja br. Spółka Moventum Services Sp. z o.o. połączyła się ze spółką ProService Finteco Sp. z o.o.

W wyniku połączenia wszyscy klienci i kontrahenci Moventum Services Sp. z o.o. stali się klientami i kontrahentami ProService Finteco Sp. z o.o.

Adresem połączonych Spółek jest ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa. Korespondencja dotychczas kierowana do Moventum Services Sp. z o.o. od momentu połączenia Spółek powinna zostać skierowana na powyższy adres. Adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz numery infolinii pozostają bez zmian.