Księgowość i wycena funduszy

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

ProService Finteco stale poszerza zakres świadczonych usług, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Na rzecz naszych partnerów biznesowych wykonujemy czynności z zakresu księgowości w sektorze inwestycji. Dzięki dobranemu zespołowi doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom kompetencji, a co za tym idzie, najwyższą jakość obsługi.

over-the-shoulder-view-of-hands-typing-on-laptop-computer-keyboard-writing-code-with-coffee-tea_t20_R6JN1k

Księgowość i wycena funduszy

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. Wyliczamy również stosowne wskaźniki w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę księgową i wycenę aktywów zróżnicowanych typów funduszy: FIO, FIZ, OFE, DFE. Najszersza na polskim rynku oferta funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, gwarantuje obsługę pełnego spektrum instrumentów finansowych oraz specyfiki związanej z funduszami, m.in. fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, i inne,
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

 • przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
 • obsługa audytów zewnętrznych,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.
a-young-millennial-investor-reviews-a-stock-market-graph_t20_a70JnQ

Rozwiązania IT

Ponad 25 lat funkcjonowania na rynku pozwoliło nam doskonale poznać potrzeby i oczekiwania związane z wyceną aktywów. Dysponując bogatym doświadczeniem i dogłębną wiedzą opracowaliśmy rozwiązania informatyczne, które pozwalają uzyskać daleko idącą automatyzację i optymalizację procesów związanych z prowadzeniem księgowości i wyceny aktywów. Przekłada się to na istotne zwiększenie wydajności i szybkości działania, minimalizację liczby sytuacji wymagających interwencji, a także przyczynia się do wymiernych korzyści finansowych dla firm, które z tych rozwiązań korzystają.

 

Jesteśmy autorem funkcjonującego od prawie 20 lat sprawdzonego, stale rozwijanego i udoskonalanego rozwiązania zapewniającego prowadzenie księgowości i wyceny aktywów dla różnych typów funduszy (w tym FIO, FIZ, OFE, DFE), obsługującego pełne spektrum instrumentów finansowych oraz specyfikę związaną z funduszami.

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.