Sektor inwestycji

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Naszą ideą od ponad 25 lat jest dostarczanie kompleksowej obsługi w zakresie agenta transferowego.

Zapewniamy naszym Klientom obsługę pełnej palety usług agenta transferowego oraz dedykowane, nowoczesne narzędzia IT dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb oraz do obowiązujących regulacji prawnych.

over-the-shoulder-view-of-hands-typing-on-laptop-computer-keyboard-writing-code-with-coffee-tea_t20_R6JN1k

Usługi Agenta Transferowego

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i gwarantujące najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

Obsługujemy:

 • wszystkie typy funduszy, m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne
 • wszystkie typy produktów, m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK
 • różne kategorie jednostek uczestnictwa

Zapewniamy m.in.:

 • prowadzenie rejestru uczestników,
 • dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
 • pełna obsługę KIID/PRIIPS, AML, FATCA, CRS,
 • wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
 • pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
 • udzielanie za pośrednictwem telefonu informacji na temat uczestnictwa w Funduszu Inwestorom, Uczestnikom, dystrybutorom i dealerom (call center/customer service),
 • wyjaśnianie zleceń lub dyspozycji wadliwych lub innych rozbieżności,
 • wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji Uczestników, dystrybutorów i dealerów,

oraz wiele innych czynności koniecznych do prowadzenia działalności TFI.

a-young-millennial-investor-reviews-a-stock-market-graph_t20_a70JnQ

Rozwiązania IT

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi sektora inwestycji, jesteśmy świadomi, że prawidłowe funkcjonowanie i dostarczanie usług na najwyższym poziomie jest możliwe nie tylko dzięki obszernej kompetencji naszych pracowników, ale także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wspierających i przyspieszających wszelkie procesy związane z zarządzaniem finansami.

Dostarczamy nowoczesne, w pełni parametryzowane rozwiązania internetowe do obsługi funduszy dla dystrybutorów (B2B) oraz uczestników (B2C).

Jesteśmy producentem rozwiązań wspierających działalność TFI w zakresie wyceny aktywów, zarządzania aktywami, obsługi AML, czy hurtowni danych.

Wyposażamy nasze rozwiązania w mechanizmy zdalne zapewniające m.in.

 • weryfikację tożsamości i możliwość zawarcia umowy na odległość,
 • współpracę online pomiędzy dystrybutorem a Klientem (wideo rozmowy, koszyki zleceń, e-potwierdzenia)
 • dostęp mobilny dla uczestników.

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm z sektora inwestycji. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.