Księgowość korporacyjna

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe obejmujące:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi (PSR) i międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF).
 • Kalkulacje i rozliczenia podatkowe CIT, PIT, VAT, WHT, PCC oraz sporządzanie i wysyłanie obligatoryjnych plików JPK.
 • Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości zarządczej w zakresie i na zasadach zaprojektowanych indywidualnie z klientem.
 • Obsługę procesów konsolidacyjnych i sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnych z wymaganiami PSR lub MSSF.
 • Usługi o charakterze wspierającym i pomocniczym, w szczególności: generowanie dokumentów finansowo-księgowych, reprezentowanie klienta zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami (podpisywanie deklaracji podatkowych itp.), obsługa płatności, windykacja należności, sprawozdawczość do instytucji takich jak MF, KNF, GUS, ZUS, GPW, przechowywanie powierzonej dokumentacji, udział w inwentaryzacji oraz pomoc w realizacji planowanych procesów i projektów.
 • Profesjonalny, przyjazny i elastyczny zespół doświadczonych księgowych wspierany przez osobę z uprawnieniami Biegłego Rewidenta oraz Doradcy Podatkowego.
80
Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej

W czym możemy Ci pomóc?

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki, wliczając w to:
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • wysyłanie JPK,
 • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF i inne,
 • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.
80
Podmiotów obsługiwanych w ramach księgowości korporacyjnej

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.