Rozwiązania
dla bankowości

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Ponad ćwierć wieku funkcjonowania na rynku pozwoliło nam doskonale poznać potrzeby i oczekiwania naszych partnerów biznesowych. Dysponując bogatym doświadczeniem i dogłębną wiedzą na temat specyfiki branży bankowej, byliśmy w stanie stworzyć usługi i produkty informatyczne, które pozwalają naszym Klientom uzyskać daleko idącą optymalizację procesów biznesowych. Przekłada się to na istotne zwiększenie wydajności i szybkości działania, a także wymierne korzyści finansowe dla firm, na rzecz których świadczymy usługi.

a-young-millennial-investor-reviews-a-stock-market-graph_t20_a70JnQ

Rozwiązania IT w sektorze bankowości

Wieloletnie doświadczenie na polu współpracy z firmami sektora bankowego umożliwiło nam opracowanie dedykowanych aplikacji biznesowych, które wspierają operacyjnie naszych klientów. Ich zastosowanie pozwala naszym Klientom i partnerom biznesowym osiągnąć daleko idące przyspieszenie, automatyzację i znaczącą poprawę wydajności prowadzonych operacji. Nasze narzędzia informatyczne gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jesteśmy producentem sprawdzonych rozwiązań m.in. w zakresie:

 • oceny ryzyka kredytowego – scoring/rating,
 • automatyzacji procesów udzielania kredytów i pożyczek,
 • monitorowania zobowiązań,
 • obsługi kredytów, w tym preferencyjnych z dopłatami,
 • spełnienia wymagań RODO,
 • automatyzacji wymiany danych.

Wyposażamy nasze rozwiązania w mechanizmy zdalne zapewniające m.in.

 • weryfikację tożsamości i możliwość zawarcia umowy na odległość,
 • współpracę online pomiędzy pracownikiem instytucji finansowej a Klientem (wideo rozmowy).
over-the-shoulder-view-of-hands-typing-on-laptop-computer-keyboard-writing-code-with-coffee-tea_t20_R6JN1k

Outsourcing i usługi w sektorze bankowości

ProService Finteco, śledząc uważnie zachodzące na rynku zmiany, wynikające m.in. z globalnego rozwoju technologicznego i transformacji modelu działania firm sektora bankowego, systematycznie rozwija i poszerza swoją ofertę. Wprowadziliśmy wiele usług, które wychodzą naprzeciw pojawiającym się nowym potrzebom naszych Klientów, zwłaszcza takim, które wiążą się z coraz bardziej intensywnym stosowaniem technologii informatycznych i prowadzeniem skomplikowanych, zaawansowanych projektów. Nasze wsparcie w tej dziedzinie to dla użytkowników gwarancja stabilnej realizacji procesów biznesowych, optymalizacji wykorzystania zaangażowanych środków, a w ostatecznym rozrachunku – istotne oszczędności finansowe.

Oferujemy pełen zestaw kompleksowych usług zapewniając m.in.:

 • outsourcing procesów testów,
 • ząrzdzanie projektami IT,
 • konsulting systemów bankowych,
 • usługi programistyczne,
 • outsourcing kompetencji ludzkich.

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm z sektora bankowego. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Dotychczasowe wdrożenia

Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły firmom z sektora bankowości.

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.