Agent transferowy

W czym możemy Ci pomóc?

Dostarczamy kompleksowe usługi wsparcia operacyjnego na rzecz funduszy inwestycyjnych – zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Gwarantujemy najwyższy poziom realizacji oraz pełną satysfakcję naszych Klientów.

137 mld
PLN
Obsługiwanych aktywów
37 mln
Transakcji rocznie
12 mln
Rejestrów
5500
Funduszy
8 mln
Uczestników

Obsługujemy:

 • wszystkie typy funduszy m.in. Otwarte Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Alternatywne Fundusze Inwestycyjne i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte,
 • wszystkie typy produktów m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK,
 • różne kategorie jednostek uczestnictwa.

Zapewniamy m.in.:

 • prowadzenie rejestru uczestników,
 • dystrybucję oraz obsługę sieci dystrybucji,
 • pełną obsługę KIID/PRIIPS, AML/KYC, FATCA, CRS,
 • wysyłanie potwierdzeń transakcji oraz innej personalizowanej korespondencji,
 • pełną obsługę certyfikatów inwestycyjnych,
 • telefoniczne udzielanie informacji inwestorom, uczestnikom, dystrybutorom i dealerom o uczestnictwie w Funduszu (Call Center/Customer Service),
 • wyjaśnianie wadliwych zleceń i dyspozycji oraz innych rozbieżności,
 • wyjaśnianie pisemnych pytań lub reklamacji uczestników, dystrybutorów i dealerów,
 • obsługę funduszy zagranicznych pełniąc funkcję Sub-agenta Transferowego,
 • gotowe platformy dystrybucyjne B2B i B2C,
 • różne kategorie jednostek uczestnictwa,
 • wszystkie typy produktów, m.in. IKE, IKZE, PPE, PSO, PPK.
Udostępniamy infrastrukturę i aplikacje biznesowe
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zmian systemowych i regulacyjnych. Nasze rozwiązania technologiczne i biznesowe zapewniają kompleksową obsługę klientów, rozliczeń, raportowania i zarządzania aktywami.
 • Dostosowujemy systemy i technologie do nowych regulacji prawnych, zapewniamy ich stabilność, wysokie bezpieczeństwo oraz skalowalność.
 • Zapewniamy systemową dystrybucję jednostek uczestnictwa.
 • Prowadzimy księgi rachunkowe i niezbędne rozliczenia.
 • Automatyzujemy procesy wycen oraz zarządzania aktywami.
 • Umożliwiamy pełną sprawozdawczość zarządczą i ustawową.
 • Udostępniamy dedykowane usługi pod specyficzne potrzeby naszych klientów.
Zapewniamy obsługę procesów operacyjnych Back Office
 • Kompleksowo zarządzamy procesami biznesowymi.
 • Obsługujemy procesy rozliczeń, wyjaśnień, reklamacji, a także komunikację z klientami, zapewniając całość procesów Back Office.
 • Wdrażamy nowe technologie ograniczające dokumenty papierowe i automatyzujemy procesy obsługi klientów, zwiększając satysfakcję uczestników funduszy.
Zapewniamy wielokanałową cyfrową komunikację dla uczestników funduszy inwestycyjnych – Front Office
 • Dostarczamy nowoczesne technologie, zapewniające cyfrową samoobsługę uczestników, odpowiadające na wyzwania obecnych czasów. Od rozwiązań mobilnych po wideoweryfikację i automatyzację zakupów on-line przy współpracy z doradcą.
 • Dostarczamy wielokanałowe środowisko komunikacji dla klientów i doradców od samoobsługowych portali internetowych po Contact Center.
Poprzedni
Następny

Poznaj nasze produkty

Wybierz spośród rozwiązań, z których korzystają już dziesiątki firm z sektora inwestycji. Zobacz, jak mogą one usprawnić pracę Twojej firmy.

Profesjonalne centrum obsługi klienta

Usługa raportowania/analiz w zakresie AML

Usługa raportowania FATCA

Usługa raportowania CRS

Zapewnia ciągłość działania w czasie kryzysu

Generowanie raportów oraz kalkulacja wskaźników obliczeniowych

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.