Produkty

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W czym możemy Ci pomóc?

W ramach tej usługi zapewniamy:

 • Opracowywanie i aktualizację Polityki Rachunkowości we współpracy z Klientem.
 • Ewidencję w księgach rachunkowych zawieranych przez Fundusze transakcji.
 • Odzwierciedlanie zmian w kapitałach Funduszy.
 • Badanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
 • Weryfikację faktur w zakresie poprawności naliczania opłat.
 • Ustalenie zobowiązań i należności Funduszu.
 • Obliczanie należności Towarzystwa z tytułu zarządzania funduszami w zakresie opłat stałych i opłat warunkowych (tzw. success fee).
 • Bieżącą współpracę z Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Serwiserem oraz Zewnętrznymi Podmiotem Wyceniającym.
 • Publikowanie wycen Funduszy na wskazanych stronach internetowych.
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej Funduszy zgodnie z przepisami prawa.
 • Sprawdzanie przekroczeń limitów kosztowych.

Porozmawiajmy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


  Tomasz Kowalik

  Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

  +48 668 837 348