Środowisko

E – Środowisko

Podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową

W grupie kapitałowej ProService Finteco aktywnie wspieramy zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmujemy inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz wspieramy rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

Angażujemy się w ochronę naszego środowiska i przeznaczamy środki na sadzenie drzew. Zobacz, ile ich już posadziliśmy:

Naszym głównym celem jest dążenie do obniżenia poziomu emisji CO2, który chcemy osiągnąć poprzez:

Sadzenie drzew

Uczestnictwo w inicjatywach ekologicznych i projektach realizowanych przez wolontariuszy, które mają na celu sadzenie drzew na terenie całej Polski oraz wspieranie wszelkich inicjatyw, które odbudowują drzewostany w polskich lasach.

Green office

W każdym z naszych biur wdrażać będziemy politykę obejmującą:
sortowanie odpadów, wykorzystanie papieru z recyklingu, eliminację tworzyw sztucznych, ograniczenie drukowania, ponowne wykorzystanie materiałów biurowych, oszczędność energii, efektywne wykorzystanie sprzętu biurowego i rezygnację z papieru.

W 2021 i 2023 roku ProService Finteco otrzymał certyfikat Green Office

Technologię sprzyjającą środowisku

Wspieramy i projektujemy rozwiązania i technologię pozwalającą na redukcję zużycia papieru. Jednym z naszych pionierskich rozwiązań jest platforma Durable Medium ProService Finteco, która pozwala, aby instytucje finansowe przekazywały swoim klientom dokumenty z wykorzystaniem trwałego nośnika informacji. Dzięki tej technologii:

  • Ratujemy drzewa – 1 drzewo to 8000 kartek A4
  • Oszczędzamy wodę – 1 kartka to 5 litrów wody zużytej w produkcji
  • Dostarczamy zdrowy tlen – 1 drzewo daje tlen dla 3 osób
ESG