Ład korporacyjny

G – Ład korporacyjny

Realizujemy nasze wartości poprzez przejrzystą politykę, określone zasady i procedury.

W grupie kapitałowej ProService Finteco wdrażamy nasze wartości w życie poprzez transparentną politykę i określone procedury.

Nasze cele związane z budowaniem Ładu Korporacyjnego chcemy osiągnąć poprzez:

Transparentną politykę w zakresie zarządzania

W grupie kapitałowej ProService Finteco zasady ładu korporacyjnego łączą w sobie strategię i wartości firmy, a także zestaw programów, zasad i procedur, które są oficjalnie zdefiniowane w firmie, aby pomóc pracownikom i naszym partnerom biznesowym zrozumieć, jak działać i jak wypełniać swoją rolę w szerszej społeczności.

Programy i procedury

W grupie kapitałowej ProService Finteco ważne jest poszanowanie stosowanych praktyk, praw akcjonariuszy, a także odpowiedzialność i zapewnienie szerszych ram przejrzystości działania, w tym wdrożony został program ochrony sygnalistów.

ESG