Risk Analytics

Risk Analytics

W czym możemy Ci pomóc?

 • Pomiar ryzyka inwestycyjnego – zgodność z prawem I dobrymi praktykami rynkowymi
 • Raportowanie ryzyka inwestycyjnego – zgodność z prawem I dobrymi praktykami rynkowymi
 • Monitoring ryzyka inwestycyjnego
 • Zarządzanie I monitoring limitów inwestycyjnych w funduszach
 • Obsługa procesu reakcji na przekroczenie limitu
 • Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy
 • Zarządzanie importem danych, jakością danych oraz modelami inwestycyjnymi

Rozwiązanie Risk Analytics

Risk analytics to dostarczany w formie usługi system do zarządzania ryzykiem dedykowany tfi, wykorzystywany obecnie do obsługi ponad 500 funduszy inwestycyjnych o łącznych aktywach netto przekraczających 50 mld pln.

Zaufali nam:

Dlaczego my?

Automatyzacja

pomiaru, monitoringu i raportowania ryzyka – oszczędza czas pracowników i zwiększa bezpieczeństwo operacyjne

Bezpieczeństwo regulacyjne

– system spełnia komplet wymagań prawnych dot. zarządzania ryzykiem wobec instytucji w Polsce. Turbine zobowiązuje się do bezpłatnego dostosowywania systemu do przyszłych zmian regulacyjnych

Centralne repozytorium danych

o wynikach inwestycyjnych wszystkich funduszy z możliwością automatycznego generowania materiałów marketingowych (np. karta funduszu)

System monitoringu

przekroczeń limitów ustawowych, statutowych i wewnętrznych z mechanizmem wymuszania na użytkownikach odpowiedniej reakcji na przekroczenia

Wsparcie

zespołu ekspertów w zarządzaniu ryzykiem (współpraca z Audytorami, komunikacja z Regulatorem, bieżące doradztwo

Profesjonalizacja

i uporządkowanie procesu zarządzania ryzykiem

Wizja

W świecie wysokiej zmienności na rynkach finansowych, otoczeniu makroekonomicznym oraz regulacyjnym, odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem rynkowym staje się jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami finansowymi. W tych uwarunkowaniach wykorzystanie profesjonalnych narzędzi do zarządzania ryzykiem pozwala na wczesną detekcję potencjalnych zagrożeń oraz bezpieczeństwo regulacyjne, co wprost przekłada się na wzmocnienie wizerunku instytucji jako ustabilizowanej i odpowiedzialnej organizacji.

Dla kogo?

Rekomendowana wersja systemu:

Risk Analytics ENTERPRISE + oprogramowanie Matlab

Rekomendowana wersja systemu:

Risk Analytics STANDARD/ENTERPRISE

Rekomendowana wersja systemu:

 Risk Analytics STANDARD

Rekomendowana wersja systemu:

Risk Analytics STANDARD + usługa outsourcingu

Funkcjonalność

Risk Analytics ENTERPRISE

 • Zarządzanie algorytmami do pomiaru ryzyka
 • Zaawansowana analityka efektywności inwestycyjnej
 • Monitoring i pomiar ryzyka kredytowego instrumentów dłużnych
 • Generowanie wysokiej jakości materiałów sprzedażowych/marketingowych
 • Dane porównawcze dla peergroup funduszy inwestycyjnych
 • Dane fundamentalne