Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

czyli jak efektywnie wdrożyć transgraniczny system oszczędzania emerytalnego z pomocą ProService Finteco.

Na czym polega OIPE?

OIPE to ogólnoeuropejski produkt emerytalny, z którego będą mogli skorzystać wszyscy obywatele państw Unii Europejskiej. Jego najważniejszym wyróżnikiem jest fakt, iż przystępując do niego będą mieć oni możliwość transgranicznego inwestowania. W razie konieczności przeprowadzki z jednego kraju do drugiego, zachowają też ciągłość prowadzenia swoich inwestycji.

OIPE obejmuje potencjalnie bardzo dużą rzeszę osób. Umowę o prowadzenie konta OIPE będzie bowiem mogła zawrzeć osoba, która ukończyła zaledwie 16 lat. Ograniczeniem w tym przypadku będzie wysokość wpłat odnosząca się do limitu dochodów uzyskanych w danym roku na podstawie umowy o pracę.

Dodatkową zachętą do przystąpienia do OIPE jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak ProService Finteco wspiera wdrożenie OIPE?

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi produktów inwestycyjnych, wdrożenie OIPE jest dla nas naturalnym etapem ich dalszego rozwoju. Dlatego już na pierwszym etapie klarowania się ostatecznych regulacji dotyczących OIPE na bieżąco śledzimy trendy i kierunki wszelkich ustaleń prawnych, w celu odpowiedniego dostosowania infrastruktury technologicznej oferowanej naszym klientom. Nasze usługi realizujemy w ramach oferty Managed Services zapewniającej pełne wsparcie w czterech obszarach działań:

monitoring-trendow-i-zmian-rynkowych

Bieżący monitoring regulacji prawnych w ramach OIPE

Regulacje dotyczące OIPE są obecnie w fazie ostatecznego kształtowania. W ProService Finteco na bieżąco śledzimy trendy i dostarczamy informacje o wprowadzanych zmianach. Korzystając z naszych usług masz pewność posiadania aktualnych informacji co pozwala Ci na szybkie podjęcie optymalnych działań i implementacji efektywnych rozwiązań.

box2

Udostępniamy pełną infrastrukturę i aplikacje biznesowe

Trzymając rękę na pulsie rozwoju regulacji w ramach OIPE na bieżąco projektujemy niezbędną infrastrukturę techniczną oraz procesową potrzebną do sprawnej obsługi procesów związanych z OIPE. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych, w tym również programów emerytalnych IKE, IKZE, PPE, PPK pozwala nam na szybkie dostosowanie posiadanej już infrastruktury technologicznej oraz aplikacji biznesowych B2B i B2C do nowych wymogów regulacyjnych.

box3

Obsługa procesów back office

Pojawianie się nowych rozwiązań inwestycyjnych jak OIPE owocować będzie w ProService Finteco odpowiednim dostosowaniem procesów biznesowych, księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych. Kluczowe również będzie postawienie na wymogi w ramach automatyzacji procesów stawiając na zwiększenie ich efektywności zarówno po stronie back office jak również w ramach zwiększenia jakości i satysfakcji obsługi klienta.

box4

Wielokanałowa komunikacja klienta – front office

2021 rok będzie stał pod hasłem dalszej automatyzacji procesów i samoobsługi klienta końcowego. Posiadane przez nas rozwiązania jak wideoweryfikacja, automatyzacja zakupów on-line czy rozwiązania mobilne zostaną przez nas uwzględnione w strategii obsługi klientów OIPE. Zapewnimy również pełne wsparcie w zakresie obsługi klienta z wykorzystaniem Contact Center.

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących wsparcia OIPE w ProService Finteco?

Nasz zespół ekspertów jest gotowy porozmawiać z Tobą na temat rozwiązań OIPE.

Tomasz Kowalik

Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

+48 668 837 348

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.