Produkty

Centralna Baza Klienta

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

System Centralnej Bazy Klienta gromadzi informacje o wszystkich klientach/osobach, których dane są gromadzone i przetwarzane w danej organizacji z możliwością ich uzgadniania, deduplikacji oraz automatycznej retencji.

Funkcjonalność CBK:

 • przechowywanie danych
 • wyszukanie rekordów z różnych Zbiorów Danych odpowiadającym tej samej osobie
 • tworzenie tzw. złotego rekordu (wzorcowego) dla osoby.

Rekord wzorcowy pozwala na porównanie danych przechowywanych w poszczególnych systemach źródłowych i wskazanie różnic w danych tej samej osoby w różnych systemach informatycznych. Funkcjonalność ta daje możliwość wychwycenia niespójności i błędów w danych i wnioskowania ich poprawy. Pozwala na zestandaryzowanie i zdeduplikowanie danych o kliencie.

 • Przeprocesowanie, w tym m.in.:
  • Usunięcie niechcianych znaków.
  • Poprawienie danych przy wykorzystaniu słowników.
  • Segmentację adresu na poszczególne pola (ulica, numer domu, lokalu, miasto itd.), jeśli baza źródłowa przechowuje takie dane w postaci zagregowanej.
  • Rozwijanie skrótów wyrazowych.
  • Wypełnienie brakujących pól, jeśli dają się wywnioskować z innych pól.
  • Standaryzacja i tokenizacja wybranych pól (np. uwspólnianie słowników).
  • Klasyfikacja (obliczenie podobieństwa rekordów).
  • Automatyczna konsolidacja lub ręczna decyzja – za pomocą parametryzacji można ustalić jaki poziom podobieństwa automatycznie powiąże rekordy.
 • W systemie zaimplementowane są automatyczne mechanizmy deduplikacji danych działające
  • przy wsadowym zasileniu bazy
  • przy zasilaniu bazy przez usługi online

Porozmawiajmy o Centralnej Bazie Klienta

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


  Tomasz Kowalik

  Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

  +48 668 837 348