Produkty

CasePro No-code

Aplikacje bez programowania „No-Code”,

szybkie wdrożenia rozwiązań IT

Rozwijaj, wprowadzaj innowacje i automatyzuj swoją firmę dzięki projektowaniu aplikacji bez programowania – „No-Code”. CasePro to platforma rozwoju aplikacji IT bez kodowania (No-Code) z możliwością szybkiego dostarczania działających produkcyjnie rozwiązań i automatyzacji procesów biznesowych, automatyzacji decyzji. Na czy polega rozwój aplikacji bez programowania – No-Code development?

“No-Code” to nowoczesne podejście do tworzenia i rozwoju aplikacji. Platforma CasePro zapewnia narzędzia typu „przeciągnij i upuść” (drag&drop), które umożliwiają firmom szybkie tworzenie oprogramowania bez potrzeby angażowania programistów. Zarówno programiści, jak i osoby niebędące programistami mogą używać tych narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji z przepływem pracy, interfejsem użytkownika, modelem bazy danych i logiką biznesową. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach, które muszą szybko reagować na zmiany procesów biznesowych czy przepływu pracy, a powiadomienia o statusie wykonania zadań to świetna metoda kontroli.

 

Projektant procesów biznesowych może zostać doświadczonym programistą

Teraz każdy analityk biznesowy może tworzyć, integrować, testować i wdrażać aplikacje. CasePro jest przeznaczone dla analityków, którzy dobrze rozumieją procesy biznesowe i przepływ pracy, ale nie mają umiejętności kodowania ani dogłębnej wiedzy technicznej w zakresie IT. Ci użytkownicy tworzą funkcje aplikacji przy użyciu zaawansowanych edytorów i elementów typu „przeciągnij i upuść”.

Wyeliminuj potrzebę kodowania i skróć czas wdrażania aplikacji

Twórz działające od razu aplikacje dzięki platformie CasePro, która dostarcza zestaw gotowych komponentów pozwalających na szybkie wdrożenie nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań. Aplikacje wdrożysz 10 razy szybciej niż przy użyciu tradycyjnych narzędzi, szybko zwiększając wartość Twojej firmy.

 

Silnik decyzyjny, rating, scoring

Wbudowany silnik decyzyjny CasePro to usługa, która oceni ryzyko, obliczy prognozy lub sformułuje zalecenia, które zminimalizują ryzyko i zmaksymalizują wyniki biznesowe. Łatwe debugowanie i testowanie algorytmów skraca cykl projektowania aplikacji.

Wdrażaj złożone polityki bezpieczeństwa dzięki Attribute Based Access Control (ABAC)

CasePro udostępnia narzędzia kontroli dostępu oparte na atrybutach do wdrażania rozbudowanych polityk bezpieczeństwa. ABAC to model autoryzacji, który ocenia atrybuty (lub cechy), a nie rolę, w celu określenia dostępu. Celem ABAC jest ochrona obiektów, takich jak dane, urządzenia sieciowe i zasoby IT przed nieautoryzowanymi użytkownikami i działaniami – takimi, które nie mają „zatwierdzonych” cech określonych w zasadach bezpieczeństwa organizacji. Główną zaletą CasePro ABAC jest jego elastyczność. Dzięki CasePro ABAC Twoje aplikacje mogą obsługiwać wiele firm / podmiotów / banków w jednej instalacji.

 

Zabezpiecz swoje aplikacje

CasePro jest zgodne z wysokimi standardami bezpieczeństwa OWASP ASVS L2, które zapewniają bezpieczeństwo aplikacji od etapu projektowania do etapu rozwoju. OWASP ASVS definiuje wymagania dotyczące weryfikacji i dokumentacji, które są pogrupowane na podstawie powiązanego zakresu i poziomu bezpieczeństwa.

Integruj swoje aplikacje

CasePro posiada dużą elastyczność w integracji z systemami zewnętrznymi. API (REST / SOAP) udostępnia opublikowane funkcje, które mogą zarówno dzielić dane, usługi rejestracji danych, jak i uruchamiać algorytmy silnika decyzyjnego. Standardowe komponenty integracyjne umożliwiające wywoływanie usług zewnętrznych wymagają jedynie konfiguracji i umożliwiają łatwe wdrażanie dedykowanych konektorów przy użyciu standardowych mechanizmów kolejkowania.

Nowoczesna wielowarstwowa architektura

CasePro posiada nowoczesną, wielowarstwową architekturę, która jest zbiorem wielu współpracujących usług, m.in. usługa BPM, usługa reguł, usługa harmonogramu i mikrousługi np. usługa przechowywania repozytoriów dokumentów, usługa sesji, usługa przetwarzania zdarzeń oraz mediatory do komunikacji z systemami zewnętrznymi.

Porozmawiajmy o CasePro no-code

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


    Tomasz Kowalik

    Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

    +48 668 837 348