Kim jesteśmy?

Czym się zajmujemy?

ProService Finteco Sp. z o.o. to spółka dostarczająca profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne oraz świadcząca usługi dla instytucji finansowych w Polsce i za granicą. Celem naszej firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych rozwiązań, aplikacji biznesowych i usług outsourcingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. ProService Finteco współpracuje głównie z funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi i bankami, wspierając kluczowe procesy obsługi produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów.

Jakość i bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów jest jednym z priorytetów ProService Finteco Sp. z o.o.

close-up-business-male-summer-hands-bokeh-dress-contact-classy-iphone_t20_Ooa3bm

Bezpieczeństwo danych naszych Klientów jest zapewnione poprzez zaawansowane systemy bezpieczeństwa, wielopoziomowe procedury kontrolne oraz restrykcyjne procedury dostępu. Wprowadziliśmy również Business Continuity and Recovery Plan, który zapewnia ciągłość procesów zarówno w przypadku awarii systemu, jak i nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych.

Od lat prowadzimy politykę przejrzystości naszych rozwiązań oraz kładziemy nacisk na ciągły rozwój narzędzi i procesów kontrolnych. Wysoka jakość wprowadzonych przez nas systemów bezpieczeństwa i kontroli została potwierdzona przez niezależnych audytorów oraz naszych Klientów.

Skuteczność naszych procedur monitoruje kilka niezależnych departamentów w naszej firmie. Cykliczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzi m.in. Departament Oceny Ryzyka i Audytu Wewnętrznego, Oficer Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarząd Spółki.

ISAE 3402

Wysoki standard naszych procesów i systemów kontrolnych został sprawdzony i udokumentowany przez niezależnego audytora. Efektem tego procesu jest wydawany co roku raport sporządzony zgodnie ze standardem ISAE 3402 (do 2010 roku – SAS 70).

ISO 9001

W 2004 ProService Finteco Sp. z o.o. po raz pierwszy otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000 (PN – EN ISO 9001:2001). Od tego czasu zgodność z normą jest potwierdzana co roku przez niezależną jednostkę certyfikującą.

ISO 27001

System bezpieczeństwa informacji jest cyklicznie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą, która potwierdza wysoką jakość naszych rozwiązań, przyznając nam certyfikat zgodności z systemem ISO 27001.

Grupa Kapitałowa ProService Finteco

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty: ProService Finteco Sp. z o.o., Makeitright Sp. z o.o., Moventum S.C.A. i Moventum Asset Man agement S.A.

ProService Finteco

ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Makeitright

Makeitright dostarcza narzędzia Test Automation (TA) i Robotic Process Automation (RPA). Dzięki własnej platformie Power Farm i zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, jest gwarantem optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów biznesowych dla wszystkich sektorów.

Moventum

Moventum S.C.A. jest dostawcą kompleksowych usług dla doradców finansowych i ich klientów, jak również klientów instytucjonalnych i zarządzających aktywami z całego świata. Spółka oferuje szeroki zakres usług związanych z papierami wartościowymi, w tym usługi powiernicze. Platforma cyfrowa “MoventumOffice” skupia ponad 10.000 funduszy, funduszy inwestycyjnych typu ETF i innych papierów wartościowych. Moventum Asset Management S.A., spółka zależna będąca w całości własnością Moventum, oferuje szereg wysokiej jakości rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami, które charakteryzują się bardzo dobrymi wynikami.

Moventum Asset Management S.A.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) jest spółką całkowicie zależną od Moventum S.C.A. Spółka zarządzająca – w której od 2019 r. koncentruje się doświadczenie Moventum w zakresie zarządzania aktywami – zarządza funduszami własnymi Moventum, a także indywidualnymi zleceniami w ramach portfeli zarządzania aktywami.

obsluga-komunikacji-z-bik

Misja spółki ProService Finteco

Naszą misją jest bycie liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań skierowanych do funduszy inwestycyjnych, sektora ubezpieczeniowego i bankowego.

  • Budujemy trwałe więzi z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
  • Każdego dnia chcemy być dostawcą pierwszego wyboru zapewniającym usługi i rozwiązania dla obecnych i potencjalnych Klientów.
  • Profesjonalnie świadczymy usługi, dostosowując je do potrzeb i wymagań Klientów oraz rynku.
  • Promujemy kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań. Ludzie to nasz potencjał!
  • Wspieramy pracowników w podejmowaniu inicjatyw i realizowaniu pomysłów.
friendly_workplace-1-1320x881

Struktura firmy

Naszą Firmę budują Eksperci, którzy pracują w Pionach i Departamentach. Główne obszary naszej działalności to:

  • Operacje – realizacja transakcji na rejestrach Uczestników w bazach danych Klientów PS Finteco,
  • Administracja i Wycena Aktywów – administrowanie, księgowanie i wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Sprzedaż produktów i usług oraz obsługa Klienta – bieżąca współpraca z Klientami
  • IT – kreowanie rozwiązań teleinformatycznych skierowanych do sektora finansowego
  • Jednostki wspierające (Audyt, Finanse, HR, Prawny, PMO, Administracja).

Poznaj nasz zarząd

Paweł Sujecki

Prezes Zarządu

Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany...rozwiń przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Finteco i CEO Spółki.

Absolwent Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskał tytuł Master of Business Administration przy Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Informatycznych Systemów Zarządzania oraz uzyskał Certyfikat Księgowy nadany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1995-2001 był związany z CA IB Agent Transferowy, gdzie był Dyrektorem Departamentu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych. Od 2001 r. w ramach struktury BRE Agent Transferowy odpowiedzialny m.in. za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Obsługi Klienta. Od 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ProService AT odpowiedzialnego za pion obsługi klienta. W 2010 roku został powołany na Prezesa Zarządu ProService Finteco i CEO Spółki.

Emilia Guz

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach ...rozwiń2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.

Adam J. Kępa

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT oraz szeroką wiedzę i praktykę ...rozwińw zakresie kompleksowych rozwiązań IT, spełniających oczekiwania klienta (customer experience, IT driven business transformations), w tym w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT z perspektywy biznesu. Certyfikowany Project Manager Prince2® Practitioner, posiada praktyczną znajomość metody Agile SCRUM, PMBOK®, TOGAF®, CMMI®. Realizował duże projekty m.in. dla: BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Raiffeisen Bank Polska, TU AXA, TU Aviva, Toyota Bank Polska, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Intrum, BGK, mBank Hipoteczny, Bank Gospodarki Żywnościowej. Od sierpnia 2019 Członek Zarządu i Chief Technology Officer Grupy ProService Finteco. Wcześniej pracował w ITMAGINATION, Accenture i Asseco Poland.

Absolwent Politechniki Łódzkiej i studiów MBA Warsaw School of Administration and Management. Od blisko 20 lat pracuje dla sektora finansowego jako dostawca rozwiązań aplikacyjnych i systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi i złożonymi projektami IT oraz szeroką wiedzę i praktykę w zakresie kompleksowych rozwiązań IT, spełniających oczekiwania klienta (customer experience, IT driven business transformations), w tym w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT z perspektywy biznesu. Certyfikowany Project Manager Prince2® Practitioner, posiada praktyczną znajomość metody Agile SCRUM, PMBOK®, TOGAF®, CMMI®. Realizował duże projekty m.in. dla: BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Raiffeisen Bank Polska, TU AXA, TU Aviva, Toyota Bank Polska, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Intrum, BGK, mBank Hipoteczny, Bank Gospodarki Żywnościowej. Od sierpnia 2019 Członek Zarządu i Chief Technology Officer Grupy ProService Finteco. Wcześniej pracował w ITMAGINATION, Accenture i Asseco Poland.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

Przemysław Krych – Członek Rady Nadzorczej

Karim Khairallah – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Klesyk – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Sadowski – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.