Kim jesteśmy?

Czym się zajmujemy?

ProService Finteco Sp. z o.o. to spółka dostarczająca profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne oraz świadcząca usługi dla instytucji finansowych w Polsce i za granicą. Celem naszej firmy jest dostarczanie klientom profesjonalnych rozwiązań, aplikacji biznesowych i usług outsourcingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. ProService Finteco współpracuje głównie z funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi i bankami, wspierając kluczowe procesy obsługi produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów.

Jakość i bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów jest jednym z priorytetów ProService Finteco Sp. z o.o.

close-up-business-male-summer-hands-bokeh-dress-contact-classy-iphone_t20_Ooa3bm

Bezpieczeństwo danych naszych Klientów jest zapewnione poprzez zaawansowane systemy bezpieczeństwa, wielopoziomowe procedury kontrolne oraz restrykcyjne procedury dostępu. Wprowadziliśmy również Business Continuity and Recovery Plan, który zapewnia ciągłość procesów zarówno w przypadku awarii systemu, jak i nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych.

Od lat prowadzimy politykę przejrzystości naszych rozwiązań oraz kładziemy nacisk na ciągły rozwój narzędzi i procesów kontrolnych. Wysoka jakość wprowadzonych przez nas systemów bezpieczeństwa i kontroli została potwierdzona przez niezależnych audytorów oraz naszych Klientów.

Skuteczność naszych procedur monitoruje kilka niezależnych departamentów w naszej firmie. Cykliczną kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzi m.in. Departament Oceny Ryzyka i Audytu Wewnętrznego, Oficer Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarząd Spółki.

ISAE 3402

Wysoki standard naszych procesów i systemów kontrolnych został sprawdzony i udokumentowany przez niezależnego audytora. Efektem tego procesu jest wydawany co roku raport sporządzony zgodnie ze standardem ISAE 3402 (do 2010 roku – SAS 70).

ISO 9001

W 2004 ProService Finteco Sp. z o.o. po raz pierwszy otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000 (PN – EN ISO 9001:2001). Od tego czasu zgodność z normą jest potwierdzana co roku przez niezależną jednostkę certyfikującą.

ISO 27001

System bezpieczeństwa informacji jest cyklicznie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą, która potwierdza wysoką jakość naszych rozwiązań, przyznając nam certyfikat zgodności z systemem ISO 27001.

Struktura Grupy

W skład Struktury Grupy wchodzą następujące podmioty: ProFund S.à r.l., ProService Finteco Sp. z o.o., Moventum S.C.A. i Moventum Asset Management S.A. oraz Makeitright.

ProService Finteco

ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Makeitright

Makeitright dostarcza narzędzia Test Automation (TA) i Robotic Process Automation (RPA). Dzięki własnej platformie Power Farm i zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji, jest gwarantem optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów biznesowych dla wszystkich sektorów.

Moventum

Moventum S.C.A. jest dostawcą kompleksowych usług dla doradców finansowych i ich klientów, jak również klientów instytucjonalnych i zarządzających aktywami z całego świata. Spółka oferuje szeroki zakres usług związanych z papierami wartościowymi, w tym usługi powiernicze. Platforma cyfrowa “MoventumOffice” skupia ponad 10.000 funduszy, funduszy inwestycyjnych typu ETF i innych papierów wartościowych. Moventum Asset Management S.A., spółka zależna będąca w całości własnością Moventum, oferuje szereg wysokiej jakości rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami, które charakteryzują się bardzo dobrymi wynikami.

Moventum Asset Management S.A.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) jest spółką całkowicie zależną od Moventum S.C.A. Spółka zarządzająca – w której od 2019 r. koncentruje się doświadczenie Moventum w zakresie zarządzania aktywami – zarządza funduszami własnymi Moventum, a także indywidualnymi zleceniami w ramach portfeli zarządzania aktywami.

ProFund

ProFund S.à r.l. jest luksemburską spółką holdingową inwestującą w Moventum S.C.A, Moventum Asset Management S.A, obie firmy są z siedzibą w Luksemburgu oraz ProService Finteco, spółkę z siedzibą w Polsce. Każda z tych firm oferuje kompleksowe usługi w zakresie funduszy i dystrybucji dla zarządzających aktywami, inwestorów instytucjonalnych, promotorów funduszy i biur rodzinnych.

obsluga-komunikacji-z-bik

Misja spółki ProService Finteco

Naszą misją jest bycie liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań skierowanych do funduszy inwestycyjnych, sektora ubezpieczeniowego i bankowego.

  • Budujemy trwałe więzi z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
  • Każdego dnia chcemy być dostawcą pierwszego wyboru zapewniającym usługi i rozwiązania dla obecnych i potencjalnych Klientów.
  • Profesjonalnie świadczymy usługi, dostosowując je do potrzeb i wymagań Klientów oraz rynku.
  • Promujemy kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań. Ludzie to nasz potencjał!
  • Wspieramy pracowników w podejmowaniu inicjatyw i realizowaniu pomysłów.
friendly_workplace-1-1320x881

Struktura firmy

Naszą Firmę budują Eksperci, którzy pracują w Pionach i Departamentach. Główne obszary naszej działalności to:

  • Operacje – realizacja transakcji na rejestrach Uczestników w bazach danych Klientów PS Finteco,
  • Administracja i Wycena Aktywów – administrowanie, księgowanie i wycena aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
  • Sprzedaż produktów i usług oraz obsługa Klienta – bieżąca współpraca z Klientami
  • IT – kreowanie rozwiązań teleinformatycznych skierowanych do sektora finansowego
  • Jednostki wspierające (Audyt, Finanse, HR, Prawny, PMO, Administracja).

Poznaj nasz zespół

Emilia Guz

Prezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach ...rozwiń2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Od 2013 roku była Wiceprezesem odpowiedzialnym za procesy operacyjne Spółki. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z Klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Od 2013 roku była Wiceprezesem odpowiedzialnym za procesy operacyjne Spółki. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Agnieszka Jackowska

Dyrektor Pionu Operacji, Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Z rynkiem kapitałowym związana od początku swojej kariery, tj. od 1993 roku. W latach 1993 – 1999 była Kierownikiem Działu Rozliczeń w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski, ...rozwiń w latach 1999-2003 obejmowała stanowisko Wicedyrektora ds. operacyjnych w Agent Transferowy Besta Sp. z o.o., a następnie w latach 2003-2007 była Kierownikiem Wydziału Agenta Transferowego w Banku Millennium S.A. Do ProService Finteco dołączyła w 2007 roku pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału Rozliczeń, a następnie Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Operacji. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i jako Dyrektor Pionu Operacji jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Z rynkiem kapitałowym związana od początku swojej kariery, tj. od 1993 roku. W latach 1993 – 1999 była Kierownikiem Działu Rozliczeń w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski, w latach 1999-2003 obejmowała stanowisko Wicedyrektora ds. operacyjnych w Agent Transferowy Besta Sp. z o.o., a następnie w latach 2003-2007 była Kierownikiem Wydziału Agenta Transferowego w Banku Millennium S.A. Do ProService Finteco dołączyła w 2007 roku pełniąc funkcję Naczelnika Wydziału Rozliczeń, a następnie Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Operacji. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i jako Dyrektor Pionu Operacji jest odpowiedzialna za procesy operacyjne Spółki.

Tomasz Wróbel

CIO, Członek Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pracę u Agenta Transferowego rozpoczął w roku 2005 w firmie Moventum. Początkowo pełnił funkcję Programisty i Analityka w zespole developerskim. ...rozwińW latach 2009-2022 był Team leaderem/Kierownikiem zespołu programistów. Od roku 2021 wraz ze swoim zespołem stał się częścią firmy ProService Finteco.
Od września 2022 roku jest Dyrektorem Departamentem Digitalizacji Procesów Operacyjnych.
Obecnie pełni funkcję CIO i jest odpowiedzialny za technologiczny rozwój wszystkich aplikacji w ProService Finteco.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pracę u Agenta Transferowego rozpoczął w roku 2005 w firmie Moventum. Początkowo pełnił funkcję Programisty i Analityka w zespole developerskim. W latach 2009-2022 był Team leaderem/Kierownikiem zespołu programistów. Od roku 2021 wraz ze swoim zespołem stał się częścią firmy ProService Finteco.
Od września 2022 roku jest Dyrektorem Departamentem Digitalizacji Procesów Operacyjnych.
Obecnie pełni funkcję CIO i jest odpowiedzialny za technologiczny rozwój wszystkich aplikacji w ProService Finteco.

Michał Muzalewski

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową zaczynał w bankowości korporacyjnej BRE Banku w latach 2010-2012, a następnie w latach 2012-2017 w PwC w zespole assurance instytucji finansowych....rozwiń W latach 2017-2020 kontynuował karierę w ramach MCI TFI w obszarach zarządzania ryzykiem oraz controllingu finansowego funduszy PE. W 2020 roku dołączył do zespołu ProService Finteco biorąc odpowiedzialność za controlling finansowy grupy. Od września 2023 pełni funkcję Członka Zarządu w roli Dyrektora Finansowego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową zaczynał w bankowości korporacyjnej BRE Banku w latach 2010-2012, a następnie w latach 2012-2017 w PwC w zespole assurance instytucji finansowych. W latach 2017-2020 kontynuował karierę w ramach MCI TFI w obszarach zarządzania ryzykiem oraz controllingu finansowego funduszy PE. W 2020 roku dołączył do zespołu ProService Finteco biorąc odpowiedzialność za controlling finansowy grupy. Od września 2023 pełni funkcję Członka Zarządu w roli Dyrektora Finansowego.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

Paweł Sujecki – Członek Rady Nadzorczej

Christiaan Van Houtven – Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Krych – Członek Rady Nadzorczej

Karim Khairallah – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Klesyk – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Sadowski – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.