Usługi dla rynku luksemburskiego

W czym możemy Ci pomóc?

Usługi dla rynku luksemburskiego świadczy Moventum SCA i Moventum Asset Management S.A. Moventum SCA, Moventum AM i ProService Finteco są spółkami zależnymi ProFund SARL, holdingu luksemburskiego.

Spółki oferują swoim klientom kompleksową obsługę funduszy i doświadczenie w dystrybucji, umożliwiając zarządzającym aktywami, inwestorom instytucjonalnym, promotorom funduszy i biurom rodzinnym skupienie się na ich podstawowej działalności biznesowej.

Począwszy od tworzenia tradycyjnych funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych, aż do funduszy alternatywnych (regulowanych lub nie), Moventum jest w stanie zaoferować pomoc we wszystkich fazach życia funduszu. Moventum świadczy wszystkie możliwe usługi związane z funduszami, oferując swoim klientom wyjątkowe wsparcie w połączeniu z wysokim poziomem automatyzacji systemów.

Moventum współpracuje z wieloma komplementarnymi usługodawcami luksemburskiego rynku finansowego w celu zaoferowania swoim klientom zintegrowanych i kompletnych usług.

Członkostwo

Jak możemy Ci pomóc?

Proces inicjacyjny

 • Koordynacja wszystkich kluczowych zewnętrznych dostawców usług;
 • Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów emisyjnych, dokumentów założycielskich i wszelkich innych dokumentów pomocniczych związanych z funduszem;
 • Pomoc w ramach procesu otwarcia rachunku bankowego;
 • Sporządzenie i wydanie memorandum operacyjnego funduszu.

Siedziba – sekretarz korporacji – dyrekcja

 • Siedziba funduszu; 
 • Niezależna nominacja na stanowisko dyrektora;
 • Sekretarz korporacji; 
 • Zwoływanie i odbywanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy – sporządzanie stosownych protokołów;
 • Zwoływanie i odbywanie zebrań Zarządu – sporządzanie stosownych protokołów;
 • Składanie odpowiednich uchwał zgodnie z lokalnymi wymogami.

Zarządzanie funduszami – usługi księgowe

 • Obliczanie i rozpowszechnianie wartości aktywów netto (NAV);
 • Kalkulacja opłat (tj. opłat za wyniki, opłat za zarządzanie);
 • Publikacja określonych raportów okresowych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Pomoc w ramach procesu audytu rocznego;
 • Składanie odpowiednich rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z lokalnymi wymogami.

Agent rejestrujący i transferowy

 • Proces onboardingu inwestorów, obejmujący wszystkie istotne obowiązki związane z procedurami KYC i AML;
 • Proces otwierania rachunków inwestorów;
 • Dostęp online dla inwestorów – „Podgląd rachunku”;
 • Realizacja wszystkich istotnych transakcji inwestorskich i działań korporacyjnych;
 • Proces komunikacji z inwestorami – publikacja not kontraktowych i wyciągów okresowych.

Usługi w zakresie przepisów i zgodności

 • Usługi w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej;
 • Raportowanie w ramach wymogów CRS i FATCA;
 • Szerokie wsparcie w procesie tworzenia KIID – PRIIPS;
 • Monitorowanie i raportowanie w ramach rejestru UBO;
 • Bieżące monitorowanie obowiązków wynikających z procedur KYC i AML.

Usługi korporacyjne

 • Pomoc w zakładaniu spółek docelowych i spółek docelowych związanych z projektami funduszy;
 • Siedziba podmiotu;
 • Powoływanie niezależnych dyrektorów;
 • Usługi księgowe;
 • COSEC i usługi administracyjne.

Usługi podatkowe

(We współpracy z naszymi zewnętrznymi zaufanymi partnerami):

 • Luksemburskie deklaracje podatkowe;
 • Deklaracje podatkowe w ramach abonamentów;
 • Podatek VAT;
 • Ustalenie specyficznej sprawozdawczości podatkowej inwestorów.

MoventumOffice 2.0: Nowa platforma transakcyjna dla doradców finansowych

MoventumOffice – System usprawniający efektywne prowadzenie procesów przez doradców finansowych

MoventumOffice to internetowa platforma służąca do zarządzania i inwestowania

Przeznaczona dla profesjonalistów pracujących na rynkach finansowych. Wystarczy kilka kliknięć, aby otworzyć rachunek powierniczy, złożyć zlecenie i uzyskać dostęp do narzędzi analitycznych, raportowych i pomocniczych, które pomogą Ci w codziennym zarządzaniu inwestycjami Twoich klientów. Transakcje są przetwarzane w sposób bezpieczny i przejrzysty przy użyciu wysoce zautomatyzowanych procesów. Cyfrowa platforma wspomagająca obrót papierami wartościowymi zapewnia dostęp do ponad 10 000 funduszy, funduszy typu ETF i innych papierów wartościowych, a także rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami.

Twoje korzyści w skrócie:

Investment

Dostęp do bieżących informacji rynkowych oraz badań funduszy i ocen analityków Morningstar

Mobile Banking

Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika design

Coin

Platforma transakcyjna oferująca dostęp do ponad 10 000 funduszy, w tym funduszy typu ETF i innych papierów wartościowych

Budget

Automatyczne rozliczanie prowizji, szczegółowe raportowanie i niezawodne narzędzia wsparcia

Custumer data

W pełni cyfrowy onboarding: przyjazny dla klienta i środowiska

Samouczek wideo

Więcej informacji o Moventum SCA znajdziesz na stronie https://www.moventum.lu/

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Paweł Sujecki

Prezes ds. Strategii i Rozwoju Biznesu ProFund

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz które z rozwiązań pasuje do Twojego problemu? Chętnie porozmawiamy o szczegółach!

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj autorskie opracowania naszych ekspertów i informacje o nowych produktach.