Produkty

CasePro Kredyty

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

System CasePro Kredyty to rozwiązanie do automatyzacji procesów kredytowych w Banku. Rozwiązanie obejmuje spójny model procesów udzielania kredytów, w którym uwzględniono wieloszczeblową, złożona strukturę uprawnień obsługi wniosków kredytowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, reguły monitorowania kredytobiorców oraz komunikację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi: z systemem centralnym, z Biurem Informacji Kredytowej (BIK), Krajowym Rejestrem Długów (KRD), z bazami Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr (BR), Dokumenty Zastrzeżone (DZ), z hurtownią danych. Dzięki rozbudowanym mechanizmom autoryzacji system może pracować w modelu wielobankowym.

Rozwiązanie jest przygotowane w oparciu o nowoczesną platformą aplikacyjną łączącą funkcjonalność rozwiązań workflow klasy BPM (Business Process Management) oraz rozwiązań klasy ECM (Enterprise Content Management). Platforma umożliwia szybkie tworzenie i zmiany oprogramowania biznesowego w oparciu o gotowe i sprawdzone komponenty. Graficzny Modeler pozwala na pełne zdefiniowanie funkcjonalności aplikacji bez konieczności programowania. Moduł Modeler daje możliwość prostego i samodzielnego dostosowania zautomatyzowanego już procesu do bieżących potrzeb biznesowych, definiowanie nowych procesów, bieżącą aktualizację procesu bez przerywania eksploatacji systemu oraz monitorowanie przebiegu spraw. Ważnym aspektem jest możliwość wykorzystania Modelera przez osoby z wiedzą analityczną po stronie biznesu, bez konieczności angażowania działów IT.

Przykłady funkcjonalności dostępnych na platformie CasePro:

 • Sprzedaż kredytów – workflow kredytowy.
 • Administracja kredytami, generowanie dokumentów.
 • Ocena ryzyka kredytowego – rating / scoring, strategie decyzyjne, prescoring.
 • Kredyt on-line – w pełni automatyczny proces udzielania kredytu zintegrowany z kanałami elektronicznymi.
 • Baza ofert – przygotowanie profilowanych ofert dzięki mikrosegmentacji i prescoringowi klientów do udostępnienia w kanałach elektronicznych.
 • Front-end – responsywny interfejs użytkownika, interfejs mobilny.
 • Folder klienta – widok 360°, integracja danych o kliencie, analiza wskaźnikowa.
 • Monitorowanie klientów, kredytobiorców, leasingobiorców, spłat kredytów, kowenantów.
 • Komunikacja z bazami danych BIK, DZ, BR, KRD, BIG i systemami zewnętrznymi.
 • Zautomatyzowana analiza i ocena informacji pozyskanych z systemów zewnętrznych.
 • Middleware – integracja systemów, komunikacja pomiędzy systemami.
 • Obsługa kredytów preferencyjnych i gwarancji, w tym gwarancji płynnościowych FGP.

Korzyści z zastosowania rozwiązania to:

 • Redukcja kosztów poprzez automatyzację pracy.
 • Redukcja ryzyka dzięki ujednoliconym zasadom przetwarzania dokumentów i spraw.
 • Sprawny obieg informacji wewnątrz firmy.
 • Pełna kontrola i monitorowanie wszystkich kroków procesu.
 • Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
 • Wygodny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW.

Porozmawiajmy o CasePro Kredyty

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


  Tomasz Kowalik

  Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

  +48 668 837 348