Produkty

Broker UFG

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

Broker UFG to modułowy system wspierający procesy zasilania oraz zapytań do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, dostosowany do najnowszych wersji usług UFG, tj. Korekty 2.0 i ZPP 4.1, budowany także pod kątem przyszłościowego wykorzystania przy integracji systemów BDU oraz CEPiK. System Broker UFG może zostać zintegrowany z systemami produkcyjnymi towarzystw ubezpieczeń za pomocą bezpośredniego zasilania danymi lub poprzez zasilanie zewnętrzne, np. za pomocą plików xls, csv, xml.

W ramach usługi Broker UFG oferujemy kompleksową analizę obecnych procesów biznesowych oraz obsługujących je rozwiązań informatycznych zamawiającego. Przeprowadzamy gruntowny audyt procesów zasilania i zapytań kierowanych do UFG, w trakcie którego lokalizujemy wszystkie źródła problemów i wypracowujemy rekomendacje usprawnień procesowych i biznesowych. Oferujemy kompleksowe wdrożenie modułowego systemu oraz usługę wsparcia związaną z przygotowaniem danych do eksportu i interpretacją zbiorów danych wraz z pełną automatyzacją procesów komunikacji z UFG.

Dysponujemy dużym zespołem doświadczonych analityków i ekspertów dziedzinowych (w tym wieloletnich pracowników Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnych za zaprojektowanie i budowę wszystkich mechanizmów i usług UFG), oferujących pełne wsparcie analityczne w oczekiwanym przez naszych klientów zakresie.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu Broker UFG to m.in.:

 • Minimalizacja kosztów obsługi wszelkich procesów związanych z UFG
 • Poprawa jakości danych
 • Poprawa wartości wskaźników jakościowych
 • Pełna automatyzacja procesów wymiany danych z UFG
 • Jednoznaczna interpretacja danych pozyskiwanych z UFG
 • Wykorzystanie najnowszych wersji usług i procesów
 • Zapewnienie zgodności i spójności z planowanymi przez UFG nowymi systemami i procesami (takimi jak BDU, CEPiK 2.0)

Porozmawiajmy o Broker UFG

Zamów rozmowę telefoniczną korzystając z formularza, lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem – doradzimy i pomożemy.


  Tomasz Kowalik

  Dyrektor Sprzedaży Grupy ProService Finteco

  +48 668 837 348